วิสัยทัศน์

เอสพีทีเอ็ม คือ ธุรกิจเครือข่ายชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส ขาวสะอาดถูกกฎหมาย สรรค์สร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือ แบ่งปันความสุขรอยยิ้มให้กับผู้คนรอบข้าง ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ไปพร้อมๆ กับพัฒนาเศรษฐกิจของทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ

มุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีคุณค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพื่อสร้างความพึ่งพอใจ แก่ผู้บริโภค

เป้าหมาย

เรามุ่งมั่นสร้างรอยยิ้มและความสุข ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ มีคุณภาพ ด้วยการบริการอย่างอ่อนโยนเพื่อความ พึงพอใจแก่ทุกคน

Login

เข้าสู่ระบบเครือข่าย ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยและใช้งานได้สะดวกครบวงจร

EVENT | ข่าวกิจกรรม

NEWS | ข่าวประชาสัมพันธ์

สนใจสอบถามผลิตภัณฑ์ SPTM