. . เชื่อว่าหลายๆ ท่านที่เคยได้ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชุดเอลเธโอของเรา คงยังไม่เคยทราบเรื่องราวเบื้องหลัง “กว่าจะเป็นเอลเธโอ” กันอย่างแน่นอนเลยนะคะ ดังนั้น. . วันนี้เราจะมาแนะนำบุคคลสำคัญซึ่งเรียกได้ว่าเป็น “บิดาแห่งเอลเธโอ” ให้ทุกท่านได้รู้จักกันอย่างทั่วถึงไปเลยค่ะ ท่านนั้นก็คือ ดร. นพ. โมริคะวะ ฟุจิโอ (Ph.D. M.D. Morikawa Fujio / 森川 藤凰 ) นั่นเองค่ะ

       ประวัติโดยย่อ

  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาตจวิทยา (ผิวหนัง) และ สาขาเภสัชวิทยา
  • สมาชิกตลอดชีพแห่งสถาบัน American Academy of Dermatology
  • สมาชิกสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดแห่งประเทศญี่ปุ่น
  • อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าทางด้านผิวหนัง ผลิตภัณฑ์ และความงามของ บริษัท ชิเซโด ประเทศญี่ปุ่น (Shiseido Scientific Research Center)
  • อดีตประธานบริษัท เซ็พเท็ม โซเค็น จำกัด ศูนย์พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท เซ็พเท็ม โปรดักส์
  • อดีตประธานกรรมการบริษัท เซ็พเท็ม โปรดักส์ จำกัด

   เกียรติประวัติในการทำงาน

ปี ค.ศ. 1959 เข้าทำงานที่ศูนย์วิจัย แห่ง KYOTO PREFECTURAL UNIVERSITY OF MEDICINE

ปี ค.ศ. 1960 อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าทางด้านผิวหนัง ผลิตภัณฑ์ และความงามของบริษัท ชิเซโด ประเทศญี่ปุ่น (Shiseido Scientific Research Center)

ปี ค.ศ. 1963 – 1965 ทำการค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับเรื่อง ความปลอดภัยของเครื่องสำอางค์กับผิวหนังมนุษย์ หรือ อาการแพ้ที่เกิดขึ้นจากเครื่องสำอาง ที่ Oregon Univercity Department of Environmental Medicine Center แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี ศาสตราจารย์ Raymond R.Suskind M.Dเป็นที่ปรึกษา

ปี ค.ศ. 1965 ทำการค้นคว้าวิจัย ที่ Department Of Dermatology University of Gothenburg แห่งประเทศสวีเดน เกี่ยวกับ มาตรฐานสากลสำหรับการทดสอบอาการแพ้ที่เกิดจากการสัมผัสสารที่เป็นสาเหตุ และเป็นคนแรกที่คิดค้นวิธีการทดสอบการแพ้ของผิว ที่ปัจจุบันเรียกว่า “PATCH TEST”

ปี ค.ศ. 1968 – 1970 ทำการค้นคว้าวิจัยร่วมกับ ศาสตรจารย์Thomas B.Fitzpatric ที่ Harvard University Dermatology Department (สถาบันผิวหนังแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา)เกี่ยวกับเรื่องผิวหนังไหม้แดด, เรื่องฝ้า กระและจุดด่างดำบนผิวหนัง ,โรคผื่นแพ้แดด (Photodermatitis) แล้ว ประกาศ แนวความคิด และ ทฤษฎี Sun Protection Factor (SPF) หรือในภาษาไทยเรียกว่า ปัจจัยการป้องกันแสงแดด ออกสู่สาธารณชนเป็นครั้งแรก และเป็นผู้ที่นำทฤษฎี SPF เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นเป็นคนแรก

ปี ค.ศ. 1972 เป็นผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์เฉพาะสำหรับผู้ที่มีสภาพผิวแพ้ง่าย ยี่ห้อ Evenese ในเครือบริษัท Shiseido เป็นคนแรกของโลก

ปี ค.ศ. 1978 ทำการวิจัยและประกาศทฤษฎีและแนวความคิด เรื่องอันตรายของสาร SLS (สารก่อฟอง) ที่มีอยู่ในเครื่องสำอาง ซึ่งถือว่าเป็นสารก่อมะเร็ง ถ้ามีการสะสมในร่างกายจำนวนมาก

ปี ค.ศ. 1979 ทำการค้นคว้าวิจัย และประกาศทฤษฎีและแนวความคิดเรื่องอิทธิพลเครื่องสำอางกับการทำให้ผิวสุขภาพผิวที่ดี

ปี ค.ศ. 1980 ทำการค้นคว้าวิจัย และประกาศทฤษฎีและแนวความคิดเรื่อง การใช้สารไฮโดรควิโนน มากเกินไปทำให้เกิดโรคด่างขาว (Hyperpigmentation)

ปี ค.ศ. 1995  ร่วมมือกับท่านประธานบริษัท เซ็พเท็ม โปรดักส์ จำกัด ณ ประเทศญี่ปุ่น (ประธานยามาชิตะ โยสุเกะ / Mr. Yamashita Yosuke) คิดค้นผลิตภัณฑ์เอลเธโอเพื่อเริ่มจำหน่ายเป็นครั้งแรก ตลอดจนก่อตั้งบริษัทศูนย์วิจัยในเครือ เซ็พเท็ม โซเค็น และสร้างทฤษฎีความงามตามแบบฉบับเซ็พเท็ม โดยคำนึงถึงหลักความสมดุลของผิวเป็นสำคัญ

ผลงานอื่นๆ ของท่าน ได้แก่ แต่งหนังสือเฉพาะด้านเกี่ยวกับผิวหนัง, ความปลอดภัยของเครื่องสำองกับผิว, แต่งหนังสือแพทย์เฉพาะด้านเกี่ยวกับเรื่องความงาม, วิทยานิพนธ์ต่าง ๆ อีกมากมาย, สื่อทัศนูปกรณ์เฉพาะด้านเรื่อง ผิวหนัง สีผิว เมลาโนไซต์, เป็นอาจารย์และวิทยากรรับเชิญกิติมศักดิ์ให้กับนักศึกษาแพทย์ตามมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆ

© 2017 MLM by SPTM Thailand

logo-footer