การพัฒนาศักยภาพในตนเอง ไม่ได้สงวนไว้แค่สำหรับวัยเด็กหรือวัยรุ่นเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่ควรทำตลอดเวลาไม่ว่าจะเข้าสู่ช่วงวัยใด เพื่อให้ตนเองมีความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ต่างๆ ที่เข้ามากระทบในชีวิตได้เป็นอย่างดี เพราะโลกปัจจุบันหมุนเร็วขึ้นมาก ผู้ที่ไร้ความสามารถในการปรับตัวมีแต่จะถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง การเพิ่ม Skill ให้ตนเองจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมิอาจหลีกเลี่ยง ซึ่งอาจเริ่มต้นได้จาก 4 ลำดับขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

4 ขั้นตอน “พัฒนาศักยภาพในตนเอง”


เบื่องาน

ภาพประกอบจาก www.freepik.com

มุ่งหาความรู้

โลกยุคดิจิทัลทำให้การหาความรู้สามารถทำได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายราคาแพง และมีองค์ความรู้ให้เลือกมากมายหลายแขนง ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ซึ่งรองรับทั้งผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสามารถ ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงาน ผู้ที่ต้องการวุฒิการศึกษาเพื่อนำไปต่อยอดในชีวิต ไปจนถึงผู้ที่ต้องการเพิ่มสกิลบางประการเพื่อเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ให้ตนเอง

ภาพประกอบจาก www.freepik.com

เรียนรู้จากความผิดพลาด

หลายคนหวาดกลัวความผิดพลาด เพราะเข้าใจว่าความผิดพลาดไม่ต่างอะไรกับความล้มเหลว แต่ในความเป็นจริง ทั้งสองสิ่งนั้นเป็นคนละเรื่องกัน ผิดพลาดเพียงไม่กี่ครั้ง ไม่ได้แปลว่าจะต้องล้มเหลวเสมอไป ความผิดพลาดยังเปรียบเสมือนครูที่ช่วยชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่อง อันสมควรได้รับการปรับปรุงให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยให้เราประเมินสิ่งต่างๆ ได้ดีและรอบคอบมากขึ้นอีกด้วย

มุ่งเน้นกระบวนการ

ภาพประกอบจาก www.freepik.com

มุ่งเน้นที่กระบวนการ

ในสังคมที่สนใจผลลัพธ์อาจปลูกฝังให้เรามุ่งหวังเพียงผลสำเร็จจากทุกๆ การกระทำ ทว่าหากเป็นเรื่องของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นแตกต่างออกไป การคิดถึงแต่ผลลัพธ์เช่นนี้เรียกว่า outcome bias ซึ่งส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ ทำให้เราไม่โฟกัสขั้นตอนการเรียนรู้เท่าที่ควร เพราะมัวสนใจเพียงแค่ผลสำเร็จ ทั้งที่จริงแล้ว สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญคือกระบวนการที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้  โดยประเมินผลลัพธ์จากศักยภาพที่เรามีและเป็นจริงๆ

check-list-paper

ภาพประกอบจาก www.freepik.com

ไม่กดดันตัวเอง

มนุษย์แต่ละคนมีข้อจำกัดและความสามารถแตกต่างกัน การพัฒนาศักยภาพตนเองโดยใช้มาตรฐานของผู้อื่นมาเปรียบเทียบหรือตัดสิน นอกจากจะบั่นทอนกำลังใจแล้ว ยังสร้างทัศนคติในแง่ลบต่อการพัฒนาตนเอง และลดประสิทธิภาพในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทางที่ดีควรเปลี่ยนความคิดแง่ลบเป็นพลังในการค้นหาจุดด้อยของตนเอง แล้วนำมาปรับปรุงให้มีคุณภาพ ลงมือทำอย่างตั้งใจ อาจตั้งเป้าหมายระยะสั้นๆ ร่าง to do list เพื่อให้สามารถมองเห็นผลสำเร็จเล็กๆ ในแต่ละขั้นตอน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความกดดันและความคาดหวังที่มีต่อตนเองแล้ว ยังช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

การเพิ่มศักยภาพให้ตนเองนั้นต้องอาศัยเวลาและความทุ่มเทอย่างต่อเนื่อง แต่เชื่อเถิดว่า การลงทุนในเวลาและความรู้ คือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนงดงามและมากประโยชน์ที่สุด คุ้มค่ากับแรงกายแรงใจที่สูญไป ทั้งยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

อ่านบทความสร้างแรงบันดาลใจอื่นๆ ได้ที่นี่

: 02 255 8206
: info@sptm-th.com
: https://www.facebook.com/sptmthailand/
Line : @sptmthailand

© 2017 MLM by SPTM Thailand

logo-footer