5 way to recharge yourself

เพราะในการดำเนินชีวิต ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะมีพลังกาย พลังใจเอ่อล้น พร้อมออกไปเผชิญหน้ากับทุกภาระหน้าที่ หรือแม้แต่อุปสรรคต่างๆ อันถาโถม “แรงกระตุ้น” จึงเป็นดั่งแหล่งผลิตพลังงานอันสำคัญยิ่ง ที่ช่วยให้คุณกลับมายืนหยัดมุ่งหน้าสู่เป้าหมายได้อีกครั้ง ลองมาดูกันว่า 5 วิธีสร้างแรงกระตุ้นให้ตัวเองด้านล่างนี้ มีข้อใดบ้างที่เหมาะสมกับลักษณะนิสัยและสถานการณ์ในชีวิตของคุณ

5 วิธีสร้างแรงกระตุ้นให้ตัวเอง


ลดปัจจัยเสี่ยง

ภาพประกอบจาก www.freepik.com

1.ทบทวนตัวเอง

ยามที่เราหมดแรง เหนื่อยล้า ความสับสนเริ่มเกาะกินพื้นที่ภายในใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาย่อมลดลง การทบทวนตัวเองถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่คุณกำลังเผชิญ พิจารณาว่าสิ่งใดบ้างที่คุณกำลังรับผิดชอบ สิ่งใดบ้างที่ไม่จำเป็นต้องกังวล และสิ่งใดบ้างที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดปัญหา รวมถึงทบทวนจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณเอง ซึ่งจะช่วยให้คุณค่อยๆ จัดลำดับความสำคัญ และรับมือกับความสับสน ความวิตกกังวลได้ดีขึ้น รวมถึงช่วยให้คุณรู้ว่าควรทุ่มเทกำลังไปกับสิ่งใดมากที่สุดในช่วงเวลานั้นๆ

กำหนดเป้าหมาย

ภาพประกอบจาก www.freepik.com

2.วางแผน

หลังทบทวนทุกอย่างดีแล้ว ลองวางแผนคร่าวๆ ในการจัดการสิ่งต่างๆ ทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน แผนของคุณไม่จำเป็นต้องละเอียดยิบหรือเลิศหรู แต่ให้มุ่งเน้นความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องจะดีกว่า เพราะแผนที่ดีในระยะยาว จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและกระตุ้นให้คุณอยากลงมือทำทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงตามที่คิดไว้ และจุดไฟในตัวคุณให้กลับมาลุกโชนนั่นเอง

มองปลายทาง-ความสำเร็จ
ภาพประกอบจาก www.freepik.com

3.มองปลายทางที่รออยู่

งานวิจัยหลายชิ้นกล่าวว่า ความหวังเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาตนเองไปสู่ความสุข การจินตนาการถึงผลสำเร็จปลายทางหรือผลลัพธ์ที่จะงอกเงยในอนาคต รวมถึงการลองมองโลกในแง่ดี ถือเป็นพลังผลักดันอันยอดเยี่ยมที่ช่วยให้คุณพร้อมและมุ่งมั่นลงมือทำโดยไม่อิดออดหรือกังขา ทั้งยังเป็นแบบฝึกหัดในการปรับทัศนคติของตนเองให้ไปในทางบวกอีกด้วย

หาความรู้อยู่เสมอ-แรงกระตุ้น

ภาพประกอบจาก www.freepik.com

4.ดูบุคคลต้นแบบ

ลองติดตามข่าวสาร – บทสัมภาษณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จให้เป็นกิจวัตร เพื่อศึกษาวิธีคิด วิธีเผชิญหน้า และวิธีแก้ไขปัญหาของพวกเขาเหล่านั้น ปลูกการมีวิสัยทัศน์ลงในใจ แล้วนำมาปรับใช้กับตนเองอย่างเหมาะสม วิชาแนะแนวมีไว้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตของนักเรียนฉันใด เทคนิคยามเผชิญปัญหาของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ย่อมนำทางให้คุณมุ่งตรงไปยังเป้าหมายของตนเองได้อย่างราบรื่นฉันนั้น

ขอกำลังใจจากคนรอบข้าง

5.ขอพลังใจจากคนรอบข้าง

ภาพประกอบจาก www.freepik.com

ท้ายที่สุดแล้ว หากคุณยังรู้สึกว่าแรงกระตุ้นที่มีไม่เพียงพอ ลองมองหาแรงผลักดันจากคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว คนรัก เพื่อน เพราะถ้อยคำ – กำลังใจจากคนที่รักและเชื่อมั่นในตัวคุณ จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ อันส่งผลถึงทัศนคติที่มีต่อตนเองและปัญหา ให้คุณมีพลังก้าวไปข้างหน้าสู่ปลายทางแห่งความสำเร็จได้โดยไม่ล้มเลิกกลางคัน

การกระตุ้นตนเองอยู่เสมอเป็นสิ่งดีที่พึงกระทำ แต่ไม่ควรยึดติดหรือกดดันมากจนเกินไป เพื่อให้ความคิดได้ผ่อนคลายและสามารถรังสรรค์สิ่งดีๆ ออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ จนถึงวันที่ผลลัพธ์จากความตั้งใจงอกเงยงดงามแล้ว คุณอาจพัฒนาเป็นผู้ที่มีแรงขับเคลื่อนทั้งตนเองและผู้อื่นในอนาคต เพื่อแบ่งปันความสำเร็จแก่กันก็เป็นได้

5 วิธีเติมไฟให้ลุกโชน! 5 วิธีเปลี่ยนนิสัยสู่ความภูมิใจและเป็นสุข

อ่านสาระน่ารู้เรื่องอื่นๆ ได้ที่นี่

: 02 255 8206
: info@sptm-th.com
: https://www.facebook.com/sptmthailand/
Line : @sptmthailand

© 2017 MLM by SPTM Thailand

logo-footer