เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอสพีทีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (SPTM INTERNATIONAL CO., LTD) ได้จัดประชุมสัมมนาระดับผู้นำขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “SPTM Leader Meeting” ณ ห้องบางปลาสร้อย โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี ภายในงานได้มีเหล่าสมาชิกระดับผู้นำตั้งแต่ Executive Director (ED) ขึ้นไป ต่างให้ความสนใจเข้ามาร่วมงานและรับฟังความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ โดยหัวข้อที่สัมมนาในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 1.การแนะนำบริษัทฯและผลิตภัณฑ์ 2.แผนธุรกิจ 3. หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจMLM 4.วิธีการใช้ระบบสมาชิก 5.เทคนิควิธีการหาลูกค้า ซึ่งหลังจากงานสิ้นสุดลง ผู้เข้าสัมมนาต่างได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสปอนเซอร์และแนะนำลูกทีมของตนเองได้อย่างมั่นใจต่อไป

 

[/column]

© 2017 MLM by SPTM Thailand

logo-footer