เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอสพีทีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (SPTM INTERNATIONAL CO., LTD)ได้จัดประชุมสัมมนาระดับผู้นำตั้งแต่ Executive Director (ED)  ขึ้นไป โดยใช้ชื่อการจัดสัมมนาครั้งนี้ว่า “SPTM Leader Meeting” ณ ห้องสัมมนาEZY SPACE (อีซี่สเปซ) จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานได้มีเหล่าสมาชิกระดับผู้นำต่างให้ความสนใจเข้ามาร่วมประชุมและรับฟัง โดยหัวข้อที่สัมมนาในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 1.การแนะนำบริษัทฯและผลิตภัณฑ์ 2.แผนธุรกิจ 3. หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจMLM 4.วิธีการใช้ระบบสมาชิก 5.เทคนิควิธีการหาลูกค้าซึ่งในตอนท้ายของการประชุมได้มีการตอบข้อซักถามจนสมาชิกระดับผู้นำต่างมั่นใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้นำไปสปอนเซอร์และแนะนำลูกทีมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

 

[/column]

© 2017 MLM by SPTM Thailand

logo-footer