เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอสพีทีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  (SPTM INTERNATIONAL CO., LTD) ได้จัดประชุมสัมมนาชื่อว่า“SPTM Leader Meeting” ที่ห้องBlue five  โรงแรม ประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่เวลา13.00-17.30น. โดยภายในงานมีสมาชิกระดับผู้นำ ตั้งแต่ Executive Director (ED)  ขึ้นไป และสมาชิกใหม่ที่สนใจในธุรกิจเข้าร่วมฟังการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเนื้อหาภายในงานนั้นแบ่งเป็น2ช่วง ช่วงแรกจะบอกเล่าเกี่ยวกับบริษัทฯ และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอสพีทีเอ็มฯ ในช่วงที่2จะเกี่ยวกับ แผนธุรกิจ จรรยาบรรณธุรกิจ  วิธีการใช้ระบบสมาชิกและเทคนิควิธีการหาลูกค้า  ส่วนในช่วงท้ายของการประชุมได้มีการตอบข้อซักถาม ซึ่งสมาชิกต่างสอบถามข้อสงสัย และได้รับคำตอบจนเกิดความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจต่อไป

[/column]

© 2017 MLM by SPTM Thailand

logo-footer