homeless คนไร้บ้าน

ถ้าเงินตราคือเครื่องชี้วัด “มูลค่า” ของสรรพสิ่งแล้ว ในสังคมมนุษย์เราใช้อะไรเป็นเครื่องตัดสิน “คุณค่า” ของกันและกัน รูปร่างหน้าตา? ความสามารถ? ฐานะ? เชื้อชาติ? แล้วถ้ามนุษย์คนดังกล่าวปราศจากคุณสมบัติเหล่านั้นเล่า คนคนนั้นจะถือว่ามีคุณค่าในสายตาของคนในสังคมหรือไม่?

เรียนรู้คุณค่าของตนเองผ่าน “คนไร้บ้าน”


ปัญหาเรื่องคนไร้บ้าน (Homeless) ถือเป็นวาระสำคัญอย่างหนึ่งในประเทศสเปน มีการจัดตั้งองค์กรขึ้นเพื่อดูแลเรื่องนี้ โดย Arrels Foundation ถือเป็นหนึ่งในองค์กรนั้น จากการคลุกคลีกับโฮมเลสมาเป็นเวลานาน Arrels มองเห็นถึงปัญหาใหญ่ของคนไร้บ้านว่า ไม่ใช่แค่การยอมรับหรือการปฏิบัติในฐานะมนุษย์ที่พวกเขาต้องการจากสังคม แต่พวกเขาบางส่วนยังต้องการการยอมรับในตนเองอีกด้วย Arrels จึงร่วมมือกับเอเจนซี่นาม Cyranos McCann จัดทำโครงการที่มุ่งหวังให้สังคมตระหนักถึงปัญหาคนไร้บ้าน และมองพวกเขาด้วยสายตาคู่ใหม่ รวมถึงเพิ่มความเคารพตนเองให้แก่คนไร้บ้านเหล่านั้น

Homeless Man Asking For Job Sitting on Stairway Sidewalk

ภาพประกอบจาก www.freepik.com

ในตอนแรก Cyranos McCann ให้คนไร้บ้านที่เข้าร่วมโครงการเขียนข้อความที่สะท้อนชีวิตตนเองลงบนกระดาษ แต่แล้วก็พบว่าลายมือของพวกเขามีเอกลักษณ์ มีพลัง และน่าสนใจ จึงนำมาต่อยอดเป็น Homelessfonts โดยให้โฮมเลสแต่ละคนเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ แล้วให้ดีไซเนอร์นำตัวอักษรเหล่านั้นมาปรับแต่งให้กลายเป็นฟอนต์ที่มีชื่อเดียวกับผู้เขียน ก่อนเปิดให้ผู้คนและหน่วยงานต่างๆ จ่ายเงินเพื่อดาวน์โหลดฟอนต์ดังกล่าวไปใช้ ซึ่งในหน้าดาวน์โหลดจะแสดงรูป ชื่อ และเรื่องราวของคนไร้บ้านผู้เป็นที่มาของฟอนต์นั้นๆ ด้วย

HomelessFonts-Lorraine

ภาพประกอบจาก www.homelessfonts.org

Homelessfonts ได้รับการตอบรับอย่างดี ผลลัพธ์ของโครงการไม่ได้นำมาเพียงทุนทรัพย์สำหรับช่วยเหลือเยียวยาคนไร้บ้านของ Arrels Foundation แต่ยังเปลี่ยนความคิดของคนทั่วไปในสังคมที่มีต่อคนไร้บ้าน ให้กลับมามองเขาเหล่านั้นในฐานะมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกัน และที่สำคัญมันยังช่วยเติมเต็ม “คุณค่า” ในตัวของพวกเขาอีกครั้ง อย่าง Loraine หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการให้สัมภาษณ์พร้อมรอยยิ้มและแววตาตื้นตันเปี่ยมสุข ยามเดินไปหยิบขวดไวน์ Valonga ที่ใช้ฟอนต์จากลายมือของเธอให้นักข่าวชม พร้อมบอกว่าโครงการนี้ทำให้เธอรู้ว่า เธอไม่ได้ “ไร้ค่า” อย่างที่เธอเคยคิด เธอสามารถทำประโยชน์ได้ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคม

แม้ใครหลายคนจะพร่ำบอกเราว่า “ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน” แต่จากเรื่องราวของ Homelessfonts กลับสอนเราว่า คุณค่าของตัวเรา เริ่มจากเราต้องเคารพและเห็นคุณค่าในตัวเองเสียก่อน หาก Loraine และคนไร้บ้านอื่นๆ เลือกที่จะเพิกเฉยและไม่เข้าร่วมโปรเจ็กต์ ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความผิดหวัง ท้อแท้ หมดกำลังใจ พวกเขาคงไม่ได้รับโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตพวกเขาเช่นนี้ เราทุกคนเองก็เช่นกัน เราจะเรียกร้องให้คนอื่นมองเห็นคุณค่าในตัวเราได้อย่างไร ในเมื่อแม้แต่ตัวเราเองยังไม่คิดว่าเรามี เหมือนที่ใครสักคนเคยกล่าวไว้ว่า “Know the value of knowing your value” “รู้จักคุณค่าด้วยการรู้คุณค่าของตัวเอง”

อ่านบทความสร้างแรงบันดาลใจอื่นๆ ได้ที่นี่

: 02 255 8206
: info@sptm-th.com
: https://www.facebook.com/sptmthailand/
Line : @sptmthailand

© 2017 MLM by SPTM Thailand

logo-footer