SPTM INTERNATIONAL

เริ่มก่อตั้งมาจากบริษัท เซ็พเท็ม โปรดักส์ ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีประธานคือนายโยซุเกะ ยามาชิตะ (山下  洋右) กรรมการผู้จัดการคือ นายจุนอิจิ คิมิซึกะ (君塚 順一) และประธานกรรมการ คือ ดร. นพ.ฟุจิโอ โมริคะวะ (森川 藤凰)ซึ่งเป็นผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ มีเงินทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 10 ล้านเยน ซึ่งประกอบธุรกิจหลักคือ
● ผลิตและพัฒนาคิดค้นเครื่องมือเกี่ยวกับความงาม
● จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
● จำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
● ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
● ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
● ประกอบธุรกิจเครือข่าย

แนวคิดในการก่อตั้งกิจการสำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น เกิดขึ้นจากประธาน นายโยซูเกะ ยามาชิตะ และทีมงานอีก 7 คน ซึ่งเคยมีประสบการณ์ในการทำงานในบริษัทประกอบธุรกิจเครือข่าย ได้สัมผัสกับผู้บริโภคโดยตรง จนทราบถึงมุมมองที่แตกต่าง และประสบการณ์ที่น่าเสียใจของแต่ละคน จึงได้ตัดสินใจรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งบริษัทของตนเอง เพื่อขจัดเรื่องราวที่ไม่น่าพึงพอใจออกไปจากธุรกิจเครือข่ายให้ได้มากที่สุด พร้อมนำความคิดและความต้องการอย่างแท้จริงของสมาชิกมาเป็นหลักในการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ โดยดำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ภายใต้กฎหมาย จรรยาบรรณ และหลักศีลธรรมที่ถูกต้อง และประกอบกับในช่วงนั้นสภาพเศรษฐกิจเกิดภาวะการณ์เศรษฐกิจที่ตกต่ำในประเทศญี่ปุน ทำให้ผู้หญิงต้องออกมาทำงานนอกบ้านเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว จึงจำเป็นต้องฝากลูกไว้กับญาติพี่น้องให้ช่วยเลี้ยงดู แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีผู้หญิงญี่ปุ่นอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถออกมาทำงานนอกบ้านได้ ทางประธานและทีมงานได้เล็งเห็นความยากลำบากของผู้หญิงกลุ่มนี้ จึงมีความต้องการที่จะช่วยเหลือและสร้างโอกาสทางธุรกิจ ที่จะทำให้ผู้หญิงทุกกลุ่มสามารถยืนหยัดได้ด้วยลำแข้งตัวเองอย่างไม่จำกัดสถานที่และเวลา อีกทั้งในขณะนั้นจำนวนผู้หญิงญี่ปุ่นที่ออกมาทำงานนอกบ้านเพิ่มมากขึ้น ทำให้ธุรกิจเครื่องสำอางในยุคนั้นเติบโตอย่างรวดเร็ว และด้วยเหตุนี้เองทางประธานและทีมงานจึงมองเห็นโอกาสทางธรุกิจเครื่องสำอาง และจัดตั้งบริษัทเครือข่าย (MLM) ของตนเองขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท เซ็พเท็ม โปรดักส์ จำกัด” ซึ่งมีเครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์หลักในการประกอบธุรกิจ
ปัจจุบันดำเนินกิจการมาเป็นเวลา 25 ปี เพื่อตอบสนองและรองรับสมาชิกที่เพิ่มขึ้น จึงได้มีการขยายสาขาไปสู่จังหวัดโตเกียว และโอซาก้า นอกจากนี้ยังมีบริษัทในเครือ เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลัก และตอบสนองความต้องการของสมาชิกของและลูกค้าภายนอกที่ต้องการใช้บริการ ดังนี้
1. บริษัท เซ็พเท็ม โซเค็น จำกัด (Septem Soken Co.,Ltd) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต คิดค้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริม
2. บริษัท เซ็พเท็ม คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (Septem Communications Co.,Ltd) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโฆษณาประชาสัมพันธ์และบริการเว็บไซต์สำหรับสมาชิก
3. บริษัท เซ็พเท็ม คาร์โก จำกัด (Septem Cargo Co.,Ltd) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับควบคุมจัดการการจัดส่งและดูแลสินค้าทั้งหมด รวมถึงกระจายสินค้าของบริษัท
4. บริษัท เซ็พเท็ม ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (Septem Financial Service Co.,Ltd) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ประกันภัย ประกันชีวิต สำหรับสมาชิก
5. บริษัท นากายะ โกโคโระ จำกัด (Nagaya Gokoro Co.,Ltd) ประกอบธุรกิจแนะนำจัดหางาน และให้บริการอนุบาลเด็กเล็กสำหรับสมาชิก SEPTEM โดยเฉพาะ

และในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมานี้ ได้ขยายเครือข่ายกลุ่มผู้บริโภคไปยังต่างประเทศ จึงทำการวิเคราะห์และพิจารณาว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมที่สุด เพราะเล็งเห็นถึงแนวโน้มและศักยภาพการเติบโตของธุรกิจขายตรง โดยนำแนวคิดการบริหารและจรรยาบรรณแบบเซ็พเท็มโปรดักส์ ประเทศญี่ปุ่น ไปประยุกต์ใช้ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่คนไทย ซึ่งมีผู้บริหารจากประเทศญี่ปุ่นคือ นาย อะซุมะ ฟูจิตะ เป็นกรรมการผู้จัดการและใช้ชื่อว่า “บริษัท เอสพีทีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” นำเข้า และจำหน่าย เครื่องสำอาง อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อดูแลสุขภาพด้วยแนวคิดธุรกิจเครือข่าย