SPTM บริจาคเงินให้ EDF

เพราะการให้โอกาส คือการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และโอกาสที่ดี เริ่มต้นที่การเข้าถึงการศึกษาอันมีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัท เอสพีทีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงจัดโครงการ “สานฝัน ปันโอกาส วาดอนาคต” ขึ้น เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของเยาวชน โดยนำรายได้จากการขายสินค้าหลัก* ทุก 10 บาทต่อสินค้า 1 ชิ้นมาสมทบทุนเพิ่มโดยบริษัท เพื่อบริจาคเป็นทุนการศึกษาในนามของบริษัทฯ และสมาชิกฯ ให้แก่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (The Education For Development Foundation)

ซึ่งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คุณอะซุมะ ฟูจิตะ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสพีทีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ คุณภัสสร แย้มละม้าย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาในนามตัวแทนบริษัทฯ และสมาชิกฯ ให้แก่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา ตามจุดประสงค์ของโครงการ “สานฝัน ปันโอกาส วาดอนาคต” เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท เพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปบริหารจัดการเป็นทุนการศึกษาให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสต่อไป

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้มาตลอดเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกฯ ทุกท่านจะให้การสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมอื่นๆ ของเราในอนาคต

: 02 255 8206
: info@sptm-th.com
: https://www.facebook.com/sptmthailand/
Line : @sptmthailand

© 2017 MLM by SPTM Thailand

logo-footer