สัมมนา-ชลบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา SPTM ได้จัดกิจกรรมพบปะพูดคุยระหว่างทีมงานผู้สนับสนุนการขายและสมาชิกขึ้น ณ รานกาแฟ coffee twenty จ.ชลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานเพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและแนวทางการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนาทั้ง Business Class และ Beauty Class สามารถสำรองที่นั่งได้ที่นี่
https://bit.ly/2szYl97

: 02 255 8206
: info@sptm-th.com
: https://www.facebook.com/sptmthailand/
Line : @sptmthailand

© 2017 MLM by SPTM Thailand

logo-footer