ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เอสพีทีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดสัมมนาขึ้น ณ จังหวัดชลบุรี นับเป็นครั้งที่ 3 ที่มีการจัดกิจกรรมขึ้น โดยมีนายอะซุมะ ฟูจิตะ กรรมการผู้จัดการฯ ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานในครั้งนี้

สัมมนา ชลบุรี
นายฟูจิตะมอบรางวัลให้นายภูพิพัฒน์ นิลพุทรา ผู้ชนะเลิศกิจกรรม Fun With Foam

เมื่อถึงเวลาอันสมควร นายกฤษณะ สารีบุตร ผู้จัดการฝ่ายขายจึงมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรม Fun With Foam ในจังหวัดชลบุรี อันได้แก่ นายภูพิพัฒน์ นิลพุทรา และมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีจากกิจกรรม “เพิ่มเพื่อน Line@ sptmthailand” ได้แก่ นางสาวอโนชา นาคม่วง และ นายณรงค์ศักดิ์ ใจเย็น หลังจากนั้นจึงเข้าสู่กิจกรรมถ่ายภาพคู่กับผลิตภัณฑ์และโพสต์ภาพลงเฟสบุ๊กของตนเองพร้อมแท็กเพื่อน ผู้ใดสามารถแท็กเพื่อนได้มากที่สุดหรือได้รับไลก์จากเพื่อนมากที่สุด 5 อันดับแรกจะได้รับของรางวัลเป็นสบู่ Althaeaóio Trial Soap

จากนั้นทีมงานจึงได้บรรยายข้อมูลผลิตภัณฑ์ โครงสร้างบริษัท และรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนให้แก่สมาชิก พร้อมแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น BC,BM และโปรโมชั่นอื่นๆ ที่จะหมดเขตในวันที่ 30 กันยายนนี้ให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน (อ่านรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่นี่)

เสร็จสิ้นการบรรยายนายฟูจิตะ ทีมงาน และสมาชิกทุกท่านได้ร่วมรับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง ก่อนแยกย้ายกลับที่พักเมื่อถึงเวลาอันสมควร


: 02 255 8206
: info@sptm-th.com
: https://www.facebook.com/sptmthailand/
Line : @sptmthailand

© 2017 MLM by SPTM Thailand

logo-footer