สัมมนาหนองคาย 02

บริษัทเอสพีทีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้จัดงานสัมมนาขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม ณ โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย มีนายอะซุมะ ฟูจิตะ กรรมการผู้จัดการฯ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาครั้งนี้ จากนั้นทีมงานจึงบรรยายข้อมูลธุรกิจและผลิตภัณฑ์โดยสังเขป รวมถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรม Fun With Foam เพื่อชักชวนให้สมาชิกร่วมสนุกกับกิจกรรมดังกล่าว หลังการสัมมนานายฟูจิตะ ทีมงาน และสมาชิกได้รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ ร้านอาหารแซ่บสะเดิดท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเอง ก่อนทุกฝ่ายจะแยกย้ายกันกลับที่พักพร้อมความประทับใจ


: 02 255 8206
: info@sptm-th.com
: https://www.facebook.com/sptmthailand/
Line : @sptmthailand

© 2017 MLM by SPTM Thailand

logo-footer