สัมมนาหนองคาย

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 บริษัท เอสพีทีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้จัดสัมมนาขึ้น ณ โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย เพื่อพบปะสมาชิกและติดตามความคืบหน้าในด้านต่างๆ

หลังจากนายอะซุมะ ฟูจิตะ กรรมการผู้จัดการฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน นายกฤษณะ ผู้จัดการฝ่ายขายและนางสาวแพรพรรณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจึงให้ความรู้สมาชิกใหม่ด้านโครงสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และแผนการจ่ายผลตอบแทน รวมถึงประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นและกิจกรรมต่างๆ ที่กำลังจะมาถึง จากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในกิจกรรม Fun With Foam ก่อนจบการสัมมนา

ในเวลาต่อมาทุกคนได้เดินทางไปรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ร้านอาหารแซ่บสะเดิด เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง ก่อนจบมื้อค่ำและแยกย้ายกลับที่พักเมื่อได้เวลาอันสมควร

: 02 255 8206
: info@sptm-th.com
: https://www.facebook.com/sptmthailand/
Line : @sptmthailand

© 2017 MLM by SPTM Thailand

logo-footer