สัมหนองคาย ตุลา 2018

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 บริษัท เอสพีทีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดสัมมนาขึ้น ณ โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย เพื่อพบปะสมาชิกและติดตามความคืบหน้าในด้านต่างๆ

เนื้อหาการสัมมนาประกอบด้วยประวัติความเป็นมาของบริษัท รูปแบบธุรกิจ แผนการจ่ายผลตอบแทน และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ จากนั้นทุกฝ่ายจึงเดินทางไปรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ร้านอาหารครัวจันทร์ผา เพื่อรับฟังคำแนะนำในการทำธุรกิจ และพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ในการทำงานระหว่างสมาชิกอย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง ก่อนจบการสัมมนาในครั้งนี้

: 02 255 8206
: info@sptm-th.com
: https://www.facebook.com/sptmthailand/
Line : @sptmthailand

© 2017 MLM by SPTM Thailand

logo-footer