ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาบริษัทเอสพีทีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดงานสัมมนาขึ้นที่จังหวัดหนองคาย โดยมีนายอะซุมะ ฟูจิตะ กรรมการผู้จัดการฯ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้เข้าร่วมสัมมนามีทั้งสมาชิกและผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเอสพีทีเอ็ม ซึ่งนอกจากการให้ข้อมูลของบริษัทและสินค้าแล้ว ทีมงานยังจัดกิจกรรมโพสต์เฟสบุ๊ก โดยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์พร้อมแท็กเพื่อน ซึ่งรางวัลตกเป็นของคุณเม่นและคุณต้อยที่สามารถแท็กได้ถึง 49 คน และรางวัลแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย อันมีคุณเปิ้ลและคุณต้อยเป็นผู้ชนะ

SPTM สัมมนาหนองคาย

SPTM สัมมนาหนองคาย 02
จบจากการสัมมนาก็เป็นการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน นายฟูจิตะ ทีมงาน และสมาชิกสนทนากันอย่างสนุกสนานเป็นกันเอง ก่อนทุกคนจะเดินทางกลับพร้อมความประทับใจในงานสัมมนาครั้งนี้


: 02 255 8206
: info@sptm-th.com
: https://www.facebook.com/sptmthailand/
Line : @sptmthailand

© 2017 MLM by SPTM Thailand

logo-footer